11. [לא בחלום]

לֹא בַּחֲלוֹם
וְלֹא לֹא בַּחֲלוֹם
אָז אֵיפֹה זֶה
אֵיפֹה זֶה אִם לֹא בַּחֲלוֹם וְלֹא
לֹא בַּחֲלוֹם