אודות הספר:

כרך זה, שראה אור ב-2002, כולל את מרבית השירים שהופיעו בספרי השירה המוקדמים של יצחק לאור: “נסיעה” (1982), “רק הגוף זוכר” (1985), “שירים בעמק הברזל” (1990) ו”לילה במלון זר” (1992). עוד כולל הכרך הזה מחזור שירים שנכתב ב-1974, וראה אור בכתב העת “עכשיו”: “שירים על רוע”.

שירים

1974-1992 | יצא לאור ב: 2002 | הוצאת הקיבוץ המאוחד
עיצוב עטיפה: רוני בלוסטוקי

שירים

תוכן העניינים:

נסיעה (1982)

שהות
11 1 [בלילות אני ער]
12 2 [בלילה פנַיִךְ]
13 3 [נרדמים]
14 4 [צער נִגלה]
15 5 [בלילות לפעמים]

געגוע

16 6 [קורי הכבישים]
17 7 [שוטטות]
18 8 [לא כלב בודד] 
19 9 [הייתי ציפור]
20 10 [הגעגועים עשו אותי]
21 11 [לא בחלום]
22 12 [סיפורי המסעות]

בחירה

15 13
16 14
17 15
18 16
19 17
19 18
20 19

נסיעה
21 20
22 21
23 22
26 23
27 24
28 25

מחלה
29 26
30 27
31 28
31 29
32 30
33 31
34 32

זבובים
35 33
36 34
36 35
36 36
37 37
38 38

שירי מולדת

39 39
40 40
42 41
43 42
43 43
44 44
44 45
45 46
46 47
47 48
48 49

רק הגוף זוכר (1985)

שירים בעמק הברזל (1990)

לילה במלון זר (1992)

שירים על רוע (1974)