ביבליוגרפיה

כתבי חנוך לוין על פי סדר הופעתם:

מה אכפת לציפור“, 1987. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

חפץ ואחרים“, 1988. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

סוחרי גומי ואחרים“, 1988. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

ייסורי איוב ואחרים“, 1988. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

החולה הנצחי והאהובה“, 1989. הספריה, ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

מלאכת החיים ואחרים“, 1991. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

איש עומד מאחורי אשה יושבת“, 1992. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

הג’יגולו מקונגו וטיפוסים אחרים“, 1994. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

הזונה מאוהיו ואחרים“, 1995. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

משפט אונס ואחרים“, 1997. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

ההולכים בחושך ואחרים“, 1998. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

חיי המתים“, 1998. שירים, ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

מתאבל ללא קץ“, 1998. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

הנאחזים ואחרים“, 1999. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

אשכבה ואחרים“, 1999. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

החייל הרזה ואחרים“, 1999, ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

אחרון“, 2003. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

הרטיטי את ליבי“, 2007. ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

ספר חנוך לוין הצעיר, מטעם 19“, 2009. השכמה.

אריסטו, 1972, “על אמנות הפיוט”, תירגם מרדכי הק, הוצאת מחברות לספרות בשיתוף עם הוצאת לוין אפשטיין, תל אביב.

באחטין, מיכאיל. 1978, “סוגיות הפואטיקה של דוסטוייבסקי”, תירגמה מרים בוסגנג, ספריית פועלים, תל אביב.

באחטין, מ. 1989, “הדיבר ברומן”, תירגם ארי אבנר, תל אביב, הוצאות הקיבוץ המאוחד וספריית פועלים.

ברינקר, מ. 1981, “מבעד למדומה”, תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

בר-לב, ת. 1982, “בין החפץ כרצון לחפץ הדומם”, עבודת MA, אוניברסיטת תל אביב.

הגל, ג. ו. פ. 1978, “עצמאותה ואי-עצמאותה של התודעה העצמית; אדנות ועבדות”, תרגום יצחק קליין, בתוך “הדיאלקטיקה של האדון והעבד”, מאת יצחק קליין, אוניברסיטת חיפה, עם עובד, תל אביב, 64-73.

ובר, מ. 1980, “על הכאריזמה ובניית המוסדות”, תירגם אהרן אמיר, ירושלים, הוצאת מאגנס.

יורן, נ. 2002, “המלה הארוטית: שלוש קריאות ביצירתו של חנוך לוין”, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

יערי, נ. 2004, “הבכיינים: בחיפוש אחרי טרגדיה יוונית”, בתוך “חנוך לוין, האיש עם המיתוס באמצע”, בעריכת נורית יערי ושמעון לוי, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

כספי, ז. 2005, “היושבים בחושך: עולמו הדרמטי של חנוך לוין”, כתר, מרכז הקשרים, אוניברסיטת בן-גוריון.

לאור, י. 1988, “תן להתחתן כמו שצריך”, “פרוזה”, 101-102, עמ’ 52-56.

לאור, י. 1995, “המלך האכזר מכולם”, “אנו כותבים אותך מולדת”, הוצאת הקיבוץ המאוחד

לאור, י. 1999, “הקומדיה של חנוך לוין: פטישיזם כאופן קיום תיאטרוני”, עבודת דוקטוראט, אוניברסיטת תל אביב.

לאור, י. 1999א’, “‘דמו לכם לא כלום’, על מושג הייצוג אצל חנוך לוין”, “תיאוריה וביקורת”, 14, 5-37.

לאור, י. 2001, “דברים שהשתיקה [לא] יפה להם”, הוצאת בבל.

לאור, י. 2004, “התוחס פילה של שפרכצי והביג תוחס של שחש”, “חנוך לוין, האיש עם המיתוס באמצע”, בעריכת נורית יערי ושמעון לוי, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

לאור, י. 2005, “‘ובחושך, בדממה נשכח לו דובדבן’: על הפנטזיה בקומדיות של חנוך לוין”, “מטעם” 4.

לאור, י. 2006, “‘מחשבה נידחת מאסיה על דג מלוח פולני'” “מטעם” 5.

לאור, י. 2008, “חנוך לוין ותודעת הפרובינציה” “מטעם” 16.

מארקס, ק. 1947, “הקפיטל”, תירגמו ד”ר צבי וויסלבסקי וד”ר יצחק מן, מרחביה, ספריית פועלים.

מארקס, ק. 1958, “דלות הפילוסופיה”, תרגם ח. אברבאיה, תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

מארקס, ק. 1965, “כתבי שחרות”, תרגם שלמה אבינרי, מרחביה, ספריית פועלים.

נגיד, ח. 1998, “צחוק וצמרמורת: על מחזות חנוך לוין”, אור-עם.

ניטשה, פ. 1979, “מעבר לטוב ולרוע, לגיניאלוגיה של המוסר”, תר. ישראל אלדד, תל אביב, הוצאת שוקן.

ניטשה, פ. 1986, “הרצון לעצמה”, תרגם ישראל אלדד, תל אביב, הוצאת שוקן.

פרויד, ז. 1966, “כתבים”, כרך ראשון, מבוא לפסיכואנליזה, תרגם חיים איזק, תל אביב, דביר.

פרויד, ז. 1968, “כתבים”, כרך רביעי, מסות נבחרות, ג’, תרגם חיים איזק, תל אביב, דביר.

פרויד, ז. 2007, “הבדיחה ויחסה ללא מודע”, תירגם מגרמנית רן הכהן, רסלינג.

פרי, מ. 1992, “חיים ביחס”, אחרית דבר ל”איש עומד מאחורי אשה יושבת”, ספרי סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספרי תל אביב.

קאופמן, ו. 1982, “ניטשה”, תר. ישראל אלדד, הוצאת שוקן.

קלדרון, נ. 1980, “בהקשר פוליטי”, הוצאת סימן קריאה / הוצאת הקיבוץ המאוחד.

קליין, י. 1978, “הדיאלקטיקה של האדון והעבד”, פירוש לפרק מתוך ‘הפינומנולוגיה של הרוח’ של הגל, אוניברסיטת חיפה, עם עובד.

רסין, ז’. 1970, “פדרה”, תירגם נתן אלתרמן, תל אביב, הוצאת מחברות לספרות.

שטרנברג, מ. 1973, “יסודות הטראגדיה ומושג העלילה בטראגדיה”, “הספרות” ד, 1 ינואר, עמ’ 23-70.

Bakhtin, M. 1984, Rabelais and His World, translated by Hélène Iswolsky, Bloomington, Indiana University Press.

Bourdieu, P. 1988, Homo Academicus, trans. Peter Collier, London, Polity Press.

Bourdieu, P. 1990, In Other Words, Essays Towards a Reflexive Sociology, trans. Matthew Adamson, London, Polity Press.

Brown, E. 1989, Allegory and Irony in the Satirical work of Hanoch Levin, dissertation, Cornell University.

Danto, A. C. 1965, Nietzsche as Philosopher, New York, Macmillan.

Deleuze, G. 1983, Nietzsche and Philosophy, trans. Hugh Tomlinson, New York, Columbia, University Press.

Deleuze, G. 1991, “Cold and Cruelty”, in Masochism, New York, Zone Books.

Derrida, J. 1976, Of Grammatology, trans. Gayatri Chakravorty Spivak, London, Baltimore, The John Hopkins University Press.

Eagleton, T. 1991, Ideology, London, Verso.

Feydeau, G. 1950, Theatre Complet IV, Paris, Belier.

Freud, S. 1953, “Three Essays on the Theory of Sexuality”, trans. James Strachey, Standard Edition of the Complete Psychological Works, vol. 7, London, Hogarth Press, pp. 125-243.

Freud, S. 1957, “From The History of an Infantile Neurosies”, trans. James Strachey, in Standard Edition, vol. XVII, p. 1-122.

Freud, S. 1961, “Fetishism”, tr. James Strachey, Standard Edition of the Complete Psychological Works, vol. XXI, London, Hogarth Press, pp. 147-157.

Frye, N. 1957, Anatomy of Criticism, Princeton, Princeton University Press.

Frye, N. 1977[1948], “The Argument of Comedy” in Leonard F. Dean (ed). Shakespeare – Modern Essays in Criticism, Oxford, Oxford University Press.

Green, A. 1983, “The Logic of Lacan objet (a) and Freudian Theory: Convergences and Questions”, in Interpretting Lacan, (eds.) Joseph H. Smith & William Kerrigan, Yale University Press, New Haven, pp. 161-192.

Heidegger, M. 1991, Nietzsche, vol. I & II, trans. David Farrell Krell, San Francisco, Harper San Francisco.

Hyppolite, J. 1974, Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of Spirit, tr. Samuel Cherniak and John Heckman, Northwestern University Press, Evanston.

Jameson, F. 1998, Brecht and Method, London, New York, Verso.

Kain, P. J. 1996, “Nietzschean Genealogy and Hegelian History in The Genealogy of Morals” in Canadian Journal of Philosophy, vol. 26, no. 1, March, pp. 123-148.

Kojéve, A. 1969, Introduction to the Reading of Hegel, Lectures on the Phenomenology of Spirit, assembled by Raymond Queneau, ed. Allen Bloom, tr. James H. Nichols, Jr., Ithaca, Cornell University Press.

Lacan, J. 1975, Encore, Le seminaire livre XX, Paris, Seuil.

Lacan, J. 1977, Écrits A Selection, tr. Alan Sheridan, London, Routledge.

Lacan, J. 1979, The Four Fundamental Concepts of Psycho-Analysis, tr. Alan Sheridan, Reading, UK, Penguin Books.

Lacan, J. 1986, L’ethiquue de la psychanalyse, Paris, Seuil.

Lacan, J. 1992, The Ethics of Psychoanalysis, trans. Dennis Porter, New York, Routledge.

Lacan, J. 1994, Livre IV, La relation d’objet, Paris, Seuil.

Lacan, J. 1998, On Feminine Sexuality, The Limits of Love and Knowledge, trans. Bruce Fink, New York, London W. W. Norton & Company.

Laplanche, J. & Pontalis, J. B. 1973, The Language of Psychoanalysis, London.

Lyotard, J. F. 1984, “Answering the Question: What Is Postmodernism?” trans. Régis Durand, in The Post Modern Condition: A Report on Knowledge, Minneapolis, University of Minnesota Press, pp. 71-82.

Nehamas, A. 1985, Nietzsche: Life as Literature, Cambridge, MA, Harvard University Press.

Olson, E. 1968, The Theory Of Comedy, Bloomington, London, Indiana University Press.

Oz, A. 1995, “Dried Dreams and Bloody Subjects: Body Politics in the Theatre of Hanoch Levin”, in JTD, No. 1, Autumn, pp. 109-146.

Potts, L. J. 1966, Comedy, London, Huntchinson University Library.

Reik, T. 1995, “The Characteristics of Masochism”, in Essential Papers on Masochism, ed. Margaret Ann Fitzpatrick Hanly, New York, New York University Press, pp. 324-243.

Rosenfeldt, P. 1995, The Absent Father in Modern Drama, New York, Peter Lang.

Sohn-Rethel, A. 1978, Intellectual and Manual Labour, London, Macmillan.

Smirnoff, N. V. 1995, “The Masochistic Contract”, in Essential Papers on Masochism, ed. Margaret Ann Fitzpatrick Hanly, New York, New York University Press, pp. 62-73.

Willett, J. 1964 , Brecht on Theater, London, Eyre Methuen.

Willett, J. 1984, Brecht In Context, London, Methuen.

Žižek, S. 1991, For They Know Not What They Do, London, Verso.

Žižek, S. 1992, Looking Awry, MIT Press, Cambridge, Mass.

Žižek, S. 2001, The Flight of Real Tears, British Film Institute, London.

Zupančič, A. 1996, “Philosophers’ Blind Man’s Buff”, in Renata Salcl and Slavoj Žižek (eds.) Gaze and Voice as Love Objects, Durham, Duke University Press, pp. 16-58.