אודות הספר:

“חיים אחד” הוא כרך עבה המחזיק מאות שירים מכל ספריו של יצחק לאור שעד כה, וכמו כן רואים בו אור שירים שנכתבו בין “ספר העדר” להופעת הכרך הזה, שירים תחת הכותרת “באתי אל המוכן”. אף שהפורמאט כפה על העורכים לכלול רק חלק מן השירה שאותה כתב המשורר, הקובץ הזה הוא בהחלט קובץ מייצג, לשיריו של לאור למן “נסיעה” שראה אור באביב של 1982, ועד לכרך הזה. במסתו הארוכה על הכרך כתב דן מירון: “אפשר לומר ללא היסוס, שלאור הוא מן המשוררים העיקריים הכותבים עברית כעת. מי שלא הכיר בכך עד כה – למקרא קובצי שירה נהדרים כ”רק הגוף זוכר” (1985), “שירים בעמק הברזל” (1990), “אוהב ימים” (1996), “כאין” (1999) ו”יעמוד בני (2007) – יוכל לתקן את התרשמותו ולשחרר אותה מכל מיני סרחי־עודף בלתי ענייניים שאולי נטפלו אליה עם השנים עכשיו, עם הופעת “חיים אחד”, כרך רחב־היקף וכבד־משקל המכנס את מבחר שיריו שנכתבו מראשית הדרך עד היום. קריאה רצופה וממוקדת בכרך גדול זה אינה מותירה מקום לספקות: הוא משורר ישראלי ‘מאז’ורי’ העומד כרגע בשיא כוחותיו.”

חיים אחד

מבחר ושירים חדשים 1982 - 2016 | יצא לאור ב: 2016 | הוצאת הקיבוץ המאוחד ומוסד ביאליק
עיצוב עטיפה: רוני בלוסטוקי
מס' עמודים 496