אודות הספר:

את המסות בספר הזה כתב יצחק לאור, ופרסם, במקביל לעבודתו על “עם, מאכל מלכים” ולאחריה. זוהי, בלי ספק, ההתמודדות הלא-ציונות הראשונה, בעברית, עם הספרות הישראלית. המסות עוסקות בפרוזה של ס. יזהר, עמוס עוז, א. ב. יהושע, יהושע קנז, בשירה של מאיר ויזלטיר ובעמדה הלאומית של דן מירון. המסה הסאטירה של חנוך לוין החלה מסע ארוך של לאור לתוך הקומדיה הלוינית. המסה החןתמת את הספר מוקדשת ל”עם, מאכל מלכים”. במרכז הספר ניצבת קריאת האופן שבו נשכח הגירוש מלוד בהיסטוריוגרפיה הישראלית, כמשל.