הנה מאריה קאלאס

19/01/2019 עוד בבלוג...

הנה תם שבוע וקלשונינו
נשלפו ולשונינו נשפו
אבל חלס
הנה מאריה קאלאס
(אנא, אל תכנו ״דיוה״ שום דבר נחות ממנה)