הנה אדם

רומן | יצא לאור ב: 2002 | הוצאת הספריה החדשה / הקיבוץ המאוחד
עיצוב עטיפה: יעל שוורץ
מס' עמודים 346 | ג'ספר ג'ונס